Děkanka PrF navrhuje úpravu přijímacích testů

Kristýna Šopfová Univerzita

Právnická fakulta Masarykovy univerzity připravuje změnu přijímacích testů na rok 2018. Nová podoba přijímacího řízení se týká uchazečů o magisterské studium práva v programu Právo a právní věda. Zatím však není jasné, jak budou nové testy vypadat. Kristýna ŠopfováPravděpodobně mě nepotkáte na výstavě nebo koncertu. Středem mého zájmu jsou zpravodajská témata týkající se školy, politiky, hospodářství. Svou lemuři kariéru jsem odstartovala v roce 2015.

Uchazeči o studium na Fakultě sociálních studií již nemusí bojovat se Scio testy

Kristýna Šopfová Univerzita

Fakulta sociálních studií mění podmínky pro přijetí. Uchazeči si nově vyberou mezi Testy studijních předpokladů a testy od společnosti Scio. ,,Když to srovnám percentilově, tak jsem dopadl líp v Testech studijních předpokladů než na Národních srovnávacích zkouškách. To vlastně asi i všichni moji kamarádi, o jejichž výsledcích vím,“ uvedl student psychologie Adam Valovič. Je volba správného typu testu opravdu rozhodující? Kristýna ŠopfováPravděpodobně mě nepotkáte na výstavě …

Změna v přijímacích zkouškách: Zájemci o studium na Fakultě sociálních studií ušetří

Kateřina Chládková Univerzita

Test obecných studijních předpokladů od společnosti Scio nebo Test studijních předpokladů od Masarykovy univerzity? Uchazeči o studium na Fakultě sociálních studií si nově při vyplňování přihlášky vyberou, který z testů chtějí skládat. Mohou tak ušetřit minimálně 440 korun, které zaplatí za jednu zkoušku u společnosti Scio. I když se rozhodnou pro univerzitní testy, zůstává jim povinnost složit zkoušku ze základů společenských věd. Kateřina Chládková

Priestorová predstavivosť, príklad 37, varianta 5, rok 2009

Redakce Univerzita

Tento príklad hovorí o doske a tyčiach s ňou spojených (tak, že pri prechode doskou sú prepolené na dve rovnako dlhé časti), pričom celý útvar má byť okolo osi prechádzajúcej kolmo stredom dosky otočený o 180 stupňov. Nie je to až tak na predstavivosť náročná úloha, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Dá sa jednoducho vysvetliť cez osovú súmernosť, avšak  u tých, ktorí …