Slovní potyčky na Právnické fakultě: Zástupci senátu neschválili proděkany

Filip Opálka Univerzita

Březnové zasedání Akademického senátu Právnické fakulty (AS PrF) přineslo vyhrocené situace, při nichž se nešlo daleko pro ostrá slova. Nová děkanka Markéta Selucká navrhla kandidáty na proděkany, senátoři se však její volby obávají a vyzvali je k diskuzi na zasedání. Čtyři proděkanští kandidáti se stali terčem kritiky mnoha akademiků z řad PrF, což vyústilo v hlasování o vyslovení v jejich nedůvěru. Sporná situace okolo vedení PrF tak stále pokračuje …

Otevřený dopis Filipa Křepelky: Práva mají neschopnou děkanku a můžou za to studenti

Redakce Názory

Nezkušená děkanka, mnoho studentů a laxní učitelé, to je Právnická fakulta. Tak by se dal shrnout otevřený dopis Filipa Křepelky, který reagoval na prosincové zvolení nové děkanky Markéty Selucké. Ve druhém kole volby o jeden hlas porazila dosavadního proděkana Petra Mrkývku.

Děkanka PrF vyjasnila na zasedání Akademického senátu nesrovnalosti ohledně Josefa Fialy

Redakce Univerzita

Kvůli rozpoutané mediální kampani se ve čtvrtek sešel Akademický senát Právnické fakulty. Děkanka Naděžda Rozehnalová na něm podala podrobné informace o rigorózní práci, ve které měly být údajně tři opsané strany textu, o diplomové práci, kde šlo také o možné plagiování, a o pochyby vzbuzujícím článku Josefa Fialy, dosavadního vedoucího katedry na Právnické fakultě. Mnozí přítomní akademičtí pracovníci Josefa Fialu podpořili.