Foto: Martin Svozílek/lemur.mu

Studenty čekají volby do akademického senátu, kolejní rady i Poslanecké sněmovny

Michael Bouška Studentský život, Univerzita

Všichni studenti Masarykovy univerzity mají možnost zvolit své zástupce do akademických senátů, kolejních rad a také Poslanecké sněmovny. Přinášíme proto podrobný přehled nadcházejících voleb.

 

Studentská komora Akademického senátu Masarykovy univerzity

Všichni studenti mohou volit zástupce do Studentské komory Akademického senátu MU, který je složen ze zástupců všech fakult. Volby se konají v době od 20. do 24. listopadu 2017. Volební právo má v těchto volbách kterýkoliv student Masarykovy univerzity. Voliči mohou odevzdat svůj hlas přes IS, a to na adrese https://is.muni.cz/auth/volby/, kde mimo možnost volby naleznou i přehled všech voleb, kterých se mohou účastnit.

Studentská komora Akademického senátu MU může například připomínkovat předpisy univerzity, má vliv na stravování na univerzitě. Zároveň také kontroluje chod univerzity a případě pochyb naléhá na vedení univerzity.

Studentská komora akademických senátů jednotlivých fakult

Do studentských komor senátů jednotlivých fakult může volit každý student dané fakulty. Volby probíhají v těchto dnech podle každé fakulty. Například na Fakultě sociálních studií probíhají volby teď a končí 19. října. Volit mohou studenti přes IS na adrese https://is.muni.cz/auth/volby/.

Akademické senáty jednotlivých fakult například schvaluj rozdělení peněz, navrhují jmenování děkana nebo schvalují vnitřní předpisy fakulty. Rozhodují také o změnách ve fakultních pracovištích.

Volby do kolejních rad

V současnosti probíhají také volby do jednotlivých kolejních rad. Volí se do 25. října přes IS na adrese https://is.muni.cz/auth/volby/. Jednotlivé koleje si organizují volby sami, volit může každý ubytovaný na dané koleji.

Kolejní rada zastupuje ubytované studenty na kolejích MU. Přijímá například stížnosti studentů. Kontroluje také dodržování ubytovacího řádu a poskytuje studentům informace týkající se ubytování.

Volby do Poslanecké sněmovny

Další volby v tomto týdnu se budou týkat Poslanecké sněmovny. Budou se konat v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Občané vybírají vždy jednu stranu. Každý má rovněž možnost zakroužkovat až 4 preferenční hlasy pro jednotlivé kandidáty. Volební místnosti se nachází vždy v obci trvalého bydliště, pokud někdo dojíždí, může si vyřídit voličský průkaz a volit jinde než ve volebním okrsku.

Michael Bouška