Priestorová predstavivosť, príklad 32., varianta 5., rok 2009

Redakce Univerzita

Kolieska, kolieska, kolieska. Presne o tom je ďalší príklad z priestorovej predstavivosti. Nie ste technici a čo je to pohonný agregát nemáte ani tušenie? Nevadí. K vyriešeniu tohto príkladu nepotrebujete vedieť nič odborné. Úplne stačí, ako dokážete rozoznať smer doprava a doľava, počítať do desať a nakresliť si pre vlastnú potrebu či uistenie pár šípok.

Zasedání Akademického senátu LF dne 16. února 2010

Redakce Univerzita

Akademický senát se sešel poprvé od zvolení nového děkana fakulty, Jiřího Mayera. Z tohoto důvodu se senátoři museli zejména zamyslet nad schválením Vědecké rady Lékařské fakulty navržené novým děkanem a vyjádřit se k záměru děkana jmenovat nové prorektory. Dále senátoři dlouze projednávali osud časopisu Skripta medica.

Expediční kamera uzavře svůj první ročník dnes na Flédě

Redakce Kultura

Ačkoli se může zdát, že filmových festivalů je v České republice hodně, zbývá stále místo na nové projekty. Jedním z nich je první ročník filmového festivalu s názvem Expediční kamera. Jeden večer v třiapadesáti městech České republiky je věnován filmům s dobrodružnou tematikou. Brněnská „expedička“ je na programu dnes od šesti na Flédě.

Turecko a EÚ. Aj Vy máte predsudky?

Redakce Názory

Síce momentálne horúcou témou v európskej politike je hospodársky kolabujúce Grécko, v niektorých krajinách sa plánuje uskutočniť referendum o prijatí Turecka za člena Európskej únie. Francúzsko, Nemecko a Rakúsko sa majú za najväčších odporcov. Je ich nevôľa opodstatnená? Keby sa aj u nás malo konať referendum o prijatí Turecka za člena, ako by ste rozhodli?