Foto: Jitka Janů/lemur.mu

Muzejní noc v Brně otevře nejedny dveře

Radka Konečná Krátké zprávy, Kultura

Třináctý ročník Brněnské muzejní noci se letos uskuteční v sobotu dvacátého května od šesti hodin odpoledne do půlnoci. Pro veřejnost bude otevřeno více než dvacet míst mimo jiné třeba Moravská galerie v Brně, Muzeum romské kultury, Filharmonie Brno či Nová radnice.

Turistické informační centrum letos zpřístupní pro veřejnost celkem sedm prostorů. Z brněnského podzemí bude zpřístupněn například Labyrint pod Zelným trhem, Mincmistrovský sklep a Kostnice u svatého Jakuba. Brožury s programem muzejní noci si zájemci budou moci vyzvednout na hlavních informačních místech v Panenské a Radnické ulici.

Již od dvanácti hodin bude možné podívat se, jak vypadá běžný den posádky vlakové pošty. Tuto expozici připraví Muzeum vlakové pošty.

Pro všechny účastníky Brněnské muzejní noci bude mezi památkami připravena bezplatná autobusová doprava s hlavním stanovištěm na Moravském náměstí. Pouze pro nástup do linek C a H je potřeba mít bezplatnou jízdenku. Ty budou k dostání na náměstí Svobody.
Více informací o programu lze nalézt na webových stránkách Brněnské muzejní noci

Radka Konečná