Foto: Jitka Janů/lemur.mu

Masarykova Univerzita sa chce vyrovnať zahraničným univerzitám

Denisa Katraničová Univerzita

Kvalitu univerzity určuje aj počet študentov na jedného akademického pracovníka. Masarykova Univerzita sa snaží vyrovnať najlepším zahraničným univerzitám. V posledných rokoch úspešne zvyšuje svoje postavenie v rebríčku. Cieľ je jasný, naďalej zlepšovať kvalitu a posúvať sa vpred.

Ukazovateľ pre sledovanie kvality výuky je aj indikátor počtu študujúcich na akademického pracovníka. V rokoch 2000 až 2010 nastal masívny nárast počtu študentov a trend v prijímaní sa následne zmenil. Zastavenie rastu počtu študentov a znižovanie ich celkového počtu má za motiváciu posilnenie kvality poskytnutého vzdelania Masarykovej Univerzity. Univerzita preto zámerne prijímala menší počet študentov do prvých ročníkov bakalárskeho štúdia. V nasledujúcej tabuľke vám ponúkame štatistické údaje z posledných rokov.

Tabuľka jasne ukazuje úspech, ktorý sa Masarykova Univerzita snažila dosiahnuť, čo znamená čo najnižší počet študentov na jedného učiteľa. Takto sa Masarykova Univerzita blíži kvalitou výuky v zahraničí. V roku 2016 je to presne 21,3 prezenčných a kombinovaných štúdií na jedného akademika. MU sa pomaly približuje svetovému priemeru, čo ukazujú výsledky medzinárodného rebríčka univerzít Quacquarelli Symonds World University Rankings (QS WUR). V poslednom zverejnenom hodnotení́ 2017/2018 MU dosahuje hodnoty 17 študentov na akademika. Medián všetkých 980 univerzít umiestených v poslednom rebríčku QS WUR dosahuje hodnoty 13 študentov na akademika.

Cieľom je posilnenie magisterského a doktorského stupňa štúdia. Znižovanie počtu študentov vraj nebude mať žiadne negatívne dopady na chod Univerzity. Poľsko vraj nebude financovať žiadnych študentov nad počet 13 na jedného učiteľa. Tým pádom sa zvyšuje dopyt po súkromných vysokých školách, avšak Česko nehodlá úplne kopírovať ich vzor.