Foto: Anna Absolonová /lemur.mu

Maraton psaní dopisů bojuje za lidská práva a osvobozuje vězně svědomí po celém světě

Anna Absolonová Studentský život

Každý podzim pořádá po celém světě Amnesty International Maraton psaní dopisů. Největší mezinárodní akce na podporu nespravedlivě vězněných a pronásledovaných lidí má i v Brně několikaletou tradici. Letos se mohli účastníci zapojit v kavárnách, na středních školách či univerzitních fakultách. Ve vybraných kavárnách akce trvala do konce prosince.

Akce si klade za cíl napsat a následně odeslat co nejvíce dopisů a podpisů vládám a organizacím vybraných zemí, ve kterých jsou porušována lidská práva. Z těchto zemí jsou vybrány případy konkrétních osob, často aktivistů nebo neprávem vězněných či mučených lidí, jejichž případ pokrývá určitý celospolečenský problém. Jak podotýká koordinátorka brněnského Maratonu psaní dopisů Klára Matulová, „cílem akce není jen napsat a odeslat co nejvíce dopisů, ale také vzdělávat veřejnost v oblasti lidských práv.“

Autoři dopisů mohli napsat buď vlastní text, či si vybrat připravený dopis. Foto: Anna Absolonová/lemur.mu

Jak účastníkem, tak organizátorem se může stát kdokoliv, nejen členové Amnesty International. Na místě akce jsou připraveny karty s jednotlivými případy, vzory dopisů a adresy. Účastníci mohou psát dopisy nejen oficiálním institucím a politickým představitelům, ale i konkrétním vězňům jako vyjádření solidarity. „Maratonu se účastním druhým rokem, na informace o něm jsem narazila na Internetu. Myslím si, že je to dobrá akce, určitě bych ji více rozšířila a plánuju se účastnit i další rok,“ říká studentka střední školy Do Bao Nhi. Akce se konají nejčastěji v kavárnách, knihovnách, ale i na středních školách a na fakultách vysokých škol. Letos tak bylo možné se zapojit například na Fakultě sociálních studií, Právnické fakultě nebo na Mendlově univerzitě. Doprovodným programem byla i živá knihovna v Bajkazylu. Zde se mohli účastníci setkat s hosty ze zahraničí a debatovat s nimi o lidských právech. „Letos jsme cílili hlavně na větší počet menších kaváren, ve kterých se snažíme oslovovat lidi. Hodně nám pomáhají dobrovolníci z řad středoškoláků, kteří Maraton organizují na svých školách, kde jsou studenti schopni napsat i tisíc dopisů,“ dodává Klára Matulová.

Účastníci se mohli zapojit v kavárnách, na středních školách či univerzitních fakultách. Foto: Anna Absolonová/lemur.mu

Všechny případy jsou dle slov organizátorů prošetřeny a vybrány na základě výzkumu, při němž je nutné zjistit, zda je daný člověk opravdu v ohrožení, zda jeho případ zabírá určitý celospolečenský jev, popřípadě zda mu neublíží, pokud kampaň proběhne. Síla Maratonu je v tom, že do dané země dorazí velké množství dopisů z jiného státu, se kterým má země například určité obchodní vtahy a ekonomické dohody. Pokud země porušuje lidská práva, je pro ni složitější například uzavírat ekonomické dohody s jinými státy. Vlády daných zemí se také často bojí situace, kdy by se z vězněného či pronásledovaného člověka stala modla a symbol, ke kterému by vzhlížely davy lidí. „Jsou samozřejmě také případy, kdy je člověk propuštěn prostě proto, že mu vyprší trest. Ne vše je vždy zásluhou Amnesty, mohou zde hrát roli i jiné faktory, ale nelze ignorovat to, že Maraton má velkou sílu,“ dodává členka Amnesty International Maud Kotasová.

Letos bylo celosvětově vybráno dvanáct případů, z toho šest pro Českou republiku. Mezi těmito případy je například Tadjadine Mahamat Babouri z Čadu odsouzený na doživotí za to, že v loňském roce umístil na Facebook videa, ve kterých obviňuje čadskou vládu z korupce. Další osobou je madagaskarský aktivista Clovis Razafimalala snažící se o záchranu pralesů od pašeráků dřeva či palestinští aktivisté Farid al-Atrash a Issa Amro bojující proti výstavě izraelských osad na území Palestiny. Tito aktivisté dle Amnesty International čelí zastrašování a falešným obviněním ze strany izraelských vojáků.

Text dopisu mohl být buď v jazyce cílové země či v angličtině. Foto: Anna Absolonová/lemur.mu

Dopisy musí být napsány v mezinárodním jazyce, a to nejlépe v angličtině, nebo jazykem příslušného státu. Nejčastější formou je vlastnoručně psaný dopis, účastníci však mohli podepsat předtištěnou verzi nebo dopisy podepsat online. Zaslání dopisů je hrazeno z dobrovolných příspěvků účastníků a z finančních prostředků Amnesty International.

První Maraton psaní dopisů se uskutečnil v roce 2001 v Polsku a akci následně přebrala Amnesty International v jiných zemích. Dnes se jedná o celosvětovou akci, při níž se každý rok se napíše okolo tří milionů dopisů. Česká Amnesty International se zapojila už v začátcích, v samotném Brně má akce více než desetiletou tradici.